ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิริยาลัยนครสวรรค์
ITCenter_vvc
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

1.

แบบฟอร์มการขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT

1.

แบบฟอร์มการขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT

ดาวน์โหลด

2.

แบบฟอร์มการเข้าใช้งาน Internet

2.

แบบฟอร์มการเข้าใช้งาน Internet

ดาวน์โหลด

3.

แบบฟอร์มขอลงโปรแกรมและบริการ IT

3.

แบบฟอร์มขอลงโปรแกรมและบริการ IT

ดาวน์โหลด

4.

แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

4.

แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ดาวน์โหลด