ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิริยาลัยนครสวรรค์
ITCenter_vvc
Internet_WIFI

Internet_WIFI

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการบริการสัญญาณ Internet ไร้สายให้บริการหลายจุดครอบคลุมทุกพื้นที่ของวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรเข้าใช้บริการ ฟรี!

หมายเหตุ :: สามารถเขียนคำร้องขอการเข้าใช้งาน Internet ได้ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศิริวิริยะกุล 3 ชั้น 1 หรือ คลิกที่ลิงค์นี้ แบบฟอร์มการเข้ารับใช้บริการ Internet