ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิริยาลัยนครสวรรค์
ITCenter_vvc
contac us

contac us

อาคารศิริวิริยะกุล 3 ชั้น 1 ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

14/10 หมู่ 10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

โทร. 056-340206-7 โทรสาร : 056-340208
อีเมล์ : viriyalai_com@hotmail.com