ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิริยาลัยนครสวรรค์
ITCenter_vvc
อบรมทบทวนการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และ โปรแกรม Google Meet ให้กับครูผู้สอน

อบรมทบทวนการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และ โปรแกรม Google Meet ให้กับครูผู้สอน

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการอบรมทบทวนการใช้งานโปรแกรมGoogle Classroom และ โปรแกรมGoogle Meet ให้กับครูผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวิทยากร อาจารย์พรนุรักษ์ คลังวิเชียร อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเเละเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564