ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิริยาลัยนครสวรรค์
ITCenter_vvc
อบรมทบทวนการใช้งาน Google Forms ให้กับครูผู้สอน

อบรมทบทวนการใช้งาน Google Forms ให้กับครูผู้สอน

         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการอบรมการใช้งานโปรแกรม Google Forms ให้กับครูผู้สอน  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวิทยากร อาจารย์พรนุรักษ์ คลังวิเชียร อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเเละเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564