ท่านอาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTIS GROUP พร้อมด้วย ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวัตถุดิบ KTIS GROUP ให้เกียรติถ่ายภาพและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแนะแนว ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมชาวไร่อ้อยสี่แคว นครสวรรค์ ภายในบูธนิทรรศการประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลจำนวนมาก และนำสินค้าโครงการของนักศึกษามาจำหน่าย ได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาวไร่อ้อยอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566