วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์วรวุฒิ สุขะเสวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวตอนรับนักศึกษาเข้าสู่การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 และชี้แจ้งระเบียบข้อบังคับต่างๆให้กับนักศึกษาได้รับทราบ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ