ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ในการนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลาประเภทสวยงามและมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยมีผู้บริหารจากทั้ง2 สถาบันเข้ารับโล่รางวัลจากท่านทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566