ท่านอาจารย์แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา “วิริยาลัยเกมส์ 66 TO BE NUMBER ONE ” ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ “ประดิษฐ์กิจกรรม” มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566