วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดหนองตางู จ.นครสวรรค์ ที่มาเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยได้มีการสาธิตการทำน้ำอิตาเลี่ยนโซดา ณ ร้าน Blue moon สาธิตการทำน้ำมันนวดจากผักแพว ศึกษาแผนธุรกิจ ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567