วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมบริการความรู้วิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน เรื่อง การเปิดหน้าร้านออนไลน์ การสร้างคอนเทนท์ขายสินค้า ให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองตางู จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567