วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์จัดการอบรม “โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจเรียนรู้เรื่องเพศ” ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 โดยวิทยากรจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์มณี ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์มอบของที่ระลึกและอาจารย์ธารทอง แย้มจันทร์ฉาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องเธียเตอร์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567