คุณปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโรงงาน KTIS ให้เกียรติถ่ายภาพและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแนะแนว ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ ภายในบูธนิทรรศการประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลจำนวนมาก และนำสินค้าโครงการของนักศึกษามาจำหน่าย ได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาวไร่อ้อยอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566