ท่านอาจารย์แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ท่านอาจารย์ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมรับน้องใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ