วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้ว “วิริยาลัย” โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มาสู่อ้อมอกวิริยาลัย” บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความผูกพัน และความสนุกสนานที่มอบให้ลูกและศิษย์ทุกคน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ