คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยใน”วันลอยกระทง” โดยนำกระทงถวายวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต วัดสันติธรรม นอกจากนี้ยังร่วมกันประดิษฐ์กระทงที่มีองค์ประกอบจากกระดาษชานอ้อยที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทในเครือ KTIS เพื่อให้ประชาชนร่วมประมูลและทำบุญตามจิตศรัทธาโดยรายได้ทั้งหมดนำถวายวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566